Velkommen til 
Kalvebod Jagtklub

Jagt og fællesskab

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, januar 2024

Referat: Bestyrelsesmøde i Kalvebod Jagtklub

 

Sted:               Fælleshuset, Marklodden 51,2760 Måløv.

Dato:               Onsdag den 24. januar 2024.

Tid:                  Bestyrelsesmøde kl. 18:30.

Indkaldte:     Tage Bruun (TAB), Jens Henrik Wulff (JHW), Eric Yvanes (ERY),

Erling Lauridsen (EL), Robert Valentin (RV), Ole Stampe (OLS), Jens Bitsch Larsen (JBL),

Afbud:            Robert Valentin (RV), Erling Lauridsen (EL).

Bespisning:  Kassereren medbragte noget til kaffen.

Dagsorden:

1.      Velkomst

 2.      Valg af referent

 3.      Nye punkter til dagsordenen

 4.      Aktiviteter

 •      Deltagelse i Distrikt 3 og i Kredsbestyrelsen

•      Åben drøftelse

•      Hvad kan gøre os mere attraktive som forening

i.      En åben idé udveksling – er der andre arrangementer der gør os attraktiv? Er det noget som f.eks.

1.       Tilbud om instruktion flugtskydning og til Haglprøve (i konkurrence med KFK)

2.       Tilbud om indskydning -Riffel

3.       Tilbud om instruktion Riffel og løbende vildt

4.       Tilbud om Instruktion Riffel og Obligatorisk riffelskydeforløb

5.       Tur til Susegården eller til Dallgreen

6.       Riffelskydning

7.       DJ Jagtfeltskydning

8.       Hunters Game forår

Andre gode aktiviteter……

•      Hvad gør vi ved

i.      Åben fællestræning flugtskydning

•      Faste Aktiviteter

i.      DJ Kvalifikationsskydning og træning hertil

ii.       Sommerfest og klubmesterskaber

iii.      Generalforsamling

iv.       Juleskydning

Nye medlemmer - Hvad kan vi gøre for at gøre for at få flere medlemmer.

Hjemmesiden - Hvem skriver et indlæg om jagt/skydning/oplevelse til Hjemmesiden.

5.      Økonomi

 6.      Mødekalender – Forslag er indsat

 7.      Næste møde

Referat:

Ad. 1.         Velkomst - Velkomst ved Jens B

Ad. 2.         Valg af referent - Jens B blev ”valgt” som referent

Ad. 3.         Nye punkter til dagsordene - Opfølgning på aktiviteter - Se afsnit om opfølgning på aktiviteter

Ad. 4.         Aktiviteter

Deltagelse i Distrikt 3 og i Kredsbestyrelsen - Jens B oplyste at der har været indkaldt til Distriktsbestyrelsesmøde i distrikt 3, hor Jens B deltog som bestyrelsesmedlem i Jægerråd København. Distrikterne er tænkt som et bindeled mellem jægerrådene og kredsbestyrelsen. Ansvar og opgaver mellem jægerråd, Distriktsbestyrelser og kredsbestyrelser er ved at blive defineret. Desuden er der ændringer i valgregler til kredsbestyrelsen som følge af etablering af Distriktsbestyrelser.

For Kreds7 der har flere end 12 jægerråd vælger hvert distrikt bestyrelser 3 medlemmer af kredsbestyrelsen. Der kan derfor ikke ske valg til kredsbestyrelsen hvis alle tre distriktsbestyrelser har valgt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Jens B er en af de tre valgte kredsbestyrelsesmedlemmer, de øvrige valgte er Brian Elbæk (BE) Jægerråd Gentofte og Mads Secher (MS) Jægerråd Rudersdal.

  Åben drøftelse

Hvad kan gøre os mere attraktive som forening En åben idé udveksling – er der andre arrangementer der gør os attraktiv? Er det noget som f.eks.

- Tilbud om instruktion flugtskydning og til Haglprøve (i konkurrence med KFK).

Tordenskjolds soldater, ingen interesse for alm skydning.

Andre arrangementer

 Ballerup jagtforening har med succes afholdt - Loppemarked – stegt flæsk og persillesovs. Ballerup jagtforening har også erfaret at arrangementer ikke må koste noget.

Hvis vi skal tilbyde vores medlemmer foredrag, skal det være i samarbejde med andre foreninger. Foredrag om jagt – samarbejde med SJF eller Ballerup.

Tilbud om indskydning -Riffel - Det blev foreslået at vi også prøver at arrangere et foreningsbesøg på Hanebjerg.​​​​​​​ Aktion: Ole og Tage kommer med forslag til dato

Tilbud om instruktion Riffel og løbende vildt Måske

Tilbud om Instruktion Riffel og Obligatorisk riffelskydeforløb. - Fortsat noget vi kan tilbyde – er på hjemmesiden. ​​​​​​​​​​​​​​ Aktion: Jens B

 Tur til Susegården eller til Dallgreen - Det er bestyrelsens opfattelse at medlemmerne vil synes at det ville være for dyrt, så et sådant arrangement skal arrangeres mere som et ”Privat” arrangement.

 Tilbud om fællesskydning -  Der var enighed om at vi omlægger vores fællesskydning til lørdage formiddage fra kl 10:00 startende fra den lørdag den 13. april. Aktion: Ole skriver en lille historie 13. april skydning. Aktion: Jens B informerer medlemmer

DJ Jagtfeltskydning - Her er der interesse. Aktion: Jens B følger på mulighederne og datoer

 Hunters Game forår : Det blev foreslået at vi opretter en telefonkæde for interesserede. Aktion: Jens B følger på mulighederne og datoer

 Andre gode aktiviteter…… Alle tænker over aktiviteter, der kunne have vores medlemmers interesse.

d.      Hvad gør vi ved vores fælles træning:   Åben fællestræning flugtskydning flytter til lørdag fra kl 10:00.

e.      Faste Aktiviteter

i. DJ Kvalifikationsskydning og træning hertil.: ​​​ Jens W sammensætter hold, skaffer ammunition og meddeler dette til Jens B, som sørger for tilmelding.​​​​​​​ Aktion: Jens W

ii. Sommerfest og klubmesterskaber søndag den 25. august. Vi køber gaver igen til kr. 5.000. ​​​​​​​​​​​​​​Aktion: Tage, bookning af hus, vin og grill – Vi støtter op Aktion: Jens B køber præmier - Aktion: Alle

iii.       Generalforsamling:  Afholdes 18. september 2024

 iv.      Juleskydning: Afholdes 08. december 2024

Nye medlemmer: Hvad kan vi gøre for at gøre for at få flere medlemmer. Forslagene gik på: Gøre os mere synlige - opslag, foldere og plakater, små kort. Aktion: Jens B Genoptryk af vores folder, til uddeling til potentielle medlemmer.

Hjemmesiden: Hvem skriver et indlæg om jagt/skydning/oplevelse til Hjemmesiden: ​​​​​​​Aktion: Alle tager billeder og skriver korte historier

Ad. 5.         Økonomi:  Vi er 44 medlemmer kr. 57.148,37

Ad. 6.         Mødekalender:   Mødekalender opdateret

Ad. 7.         Næste møde:   Onsdag den 13. marts kl. 18:30, Marklodden 51, 2760 Måløv

​​​​​​​

Kalender 2024

Aktioner 2024

Tillidsposter

Formanden skyder.jpg

Jægerråd i København

 

Årsmøde den 31. januar 2024

Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV

 

Program

 

Kl.  19.30       Velkomst                                                                                                                                                  Ole Jervin

                         Særlig velkomst til: ·  Sonny Persson, distrikt 4 og medlem af Kredsbestyrelsen. 

                                                             ·  Jesper Brixen, organisationskonsulent DJ

Kl. 19.35          Oplæg om samarbejde med distrikt 4, samt nyt fra Kredsbestyrelsen                                      Sonny Persson

Kl. 19.50          Årsmødet iflg. Dagsorden

1.    Valg af dirigent og referent                                                                                                                                    Ole Jervin

       Dirigent : bestyrelsen forslår Jens Bitsch

       Referent: bestyrelsen forslår Gregers Wagner                                                                                                  Jens Bitsch

2.    Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke                                                                                                   Ole Jervin

3.    Valg af formand       (ikke i år – valgt sidste år 2023)                                                                                      Jens Bitsch

 4.   Orientering om bestyrelsens sammensætning                                                                                                 Ole Jervin

 5.    Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter                                                     Jens Bitsch

 6.    Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.                                                                                 Jens Bitsch

         Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre

         uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingprocedure

7.      Indkomne forslag

8.      Eventuelt

 

Kl. 20.50 Pause

Kl.  21.10  Jesper Brixen fra Danmarks Jægerforbund                                                                                           Jens Bitsch

Kl. 21.30   Mødet forventes afsluttes                                                                                                                          Ole Jervin

Klubmesterskaber 2023

Søndag den 20. august kl. 10:00-12:30, KFK - København Flugtskydnings Klub

Der er næsten tradition for det da vi igen til dette års klubmesterskab kunne starte med et fantastisk godt skydevejr, lunt, ingen vind og let overskyet. Efter en kort velkomst af formanden og registrering blev skytterne delt op i hold til den første del af skydningen som skulle afvikles over en serie jagtskydning. Skydningen blev afholdt på den gamle jagtbane over 40 duer og holdene blev fordelt på de enkelte standpladser og herefter startede skydningen.

Klubm. 2023.JPG

Den tidligere klubmester Søren Dam lagde hårdt ud med et par missere, men holdt fast for de øvrige duer, under den videre skydning blev det dog klart at flere skytter var i overtræning eller havde undervurderet hastigheden af duerne og der blev således skudt over eller bagved duerne. Der blev udvist god skydning i en hyggelig tone, selvom både de perfekte duer og missere blev hjerteligt kommenteret så skytten kunne træne sin evne til at fokuserer – alt i alt meget hyggeligt.

1112.jpg

Herefter påbegyndte den sidste del af skydningen, der blev afholdt som en serie 25 enkeltduers sporting. Skydningen blev påbegyndt og specielt Marianne Dam udviste god endog meget god skydning

vindere.jpg

Det samlede resultat blev at Søren Dam blev Klubmester 2023. Tillykke igen til Søren Dam 😊- Søren blev flankeret af Tage Bruun og Jens Wulff på hhv 2. og 3. pladsen

Sommerfest 2023

Herefter kørte deltagerne videre til den sidste del af sommerarrangementet som blev afholdt på Marklodden 51, Måløv. Annette havde forberedt lækkerier og Tage havde skaffet gode bøffer og pølser til grillen.

Mens grillen blev startet op blev der uddelt præmier for skydningen og trukket lod blandt foreningens medlemmer, som deltog i sommerfesten om de mange meget gode gevinster.   Foreningen havde ydet tilskud til gaverne og det var lykkedes at skaffet gaver for over kr 5.000 . Der var meget stor tilfredse med gaverne som Gamefair i Nærum havde givet os meget fordelagtige tilbud på – tak til Gaimfair.

grill2.jpg

Vejret viste sig stadig fra sin meget sommerlige side så bordene blev stillet op i det fri og der blev dækket op.   Der var trængsel ved den store lækre buffet som Annette havde sørget for og bøffer og pølser lå klar på grillen

Formanden havde endnu en god nyhed til de fremmødte, idet Bestyrelsen havde besluttet at det var foreningen som bød på frokosten.

En stor tak til alle fremmødet, gæster og ikke mindst til Annette og Tage for en hyggelig afslutning på klubmesterskaberne og en alt i alt god dag.

Generalforsamling 2023 i Kalvebod Jagtklub

Foreningens Generalforsamling afholdes onsdag 13. september 2023, Tid: 18:30 - 19:00, KFK - København Flugtskydnings Klub.

Støt foreningen og mød op, mød bestyrelsen og få beretningen – vi sørger for en let forplejning

Dagsorden i følge vedtægternes §7 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand eller kasserer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Kalvebod Jagtklub Juleskydning 26. november 2023

juleskydning.jpg

Fuld koncentration under skydningen – her fra juleskydningen 2021

Igen i år afholder vi den traditionsrige juleskydning, som altid er hyggelig, hvor vi kan mødes inden det rigtig går løs med andre juleaktiviteter.

 Dato: søndag den 26. november, kl. 10:00-ca 13:00 på Københavns Flugtskydnings Klub, KFK

Juleskydningen afholds som en 40 duers Jagtskydning, (med 3 duble).

Efter skydningen overgår arrangementet til den næste fase, med kaffe, gløgg og æbleskiver.  Vi gennemfører også den traditionsrige pakkeleg.

Når alle havde fået gaver, kaffen var drukket, bliver alle sendt afsted med et ønske om en god jul og godt nytår.

Ingen tilmelding - mød op med patroner, kort til duer og en pakke til pakkelegen

Deltagelse i skydning sker på eget kort og patroner –

Indskuddet på kr. 50 går til præmier for skydningen. Medbring også en pakke til pakkelegen.

Tilbud om obligatorisk riffelskydeforløb

stående skydestilling.jpg

Afprøvning af skydestilling, stående med anlæg, det Obligatoriske Riffelskydeforløb

Ønsker du eller et andet medlem af Kalvebod Jagtklub at kunne gå på jagt med riffel, kan foreningen tilbyde det obligatoriske riffelskydeforløb, der er en forudsætning for at kunne stille op til selve riffelprøven.

Deltagerne vil efter endt forløb inden for jagtrelevant riffelskydning opnå viden om egne færdigheder og begrænsninger og få kendskab til træningsmuligheder for dygtiggørelse.Riffelskydeforløbet skal aflægges med et våben og ammunition, der opfylder kravene til jagt på råvildt, (kuglediameter mindst 5,5 mm og anslagsenergi E100 mindst 800 J). Deltagerne skal medbringe egen riffel, samt nødvendig ammunition og våbentilladelse hertil. 

Der skal som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:

 • Stående skydestilling med anlæg.
 • Stående skydestilling uden anlæg.
 • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
 • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
 • Siddende på stol med anlæg.

Ved skydeforløbet, må der anvendes jagtrelevante anlæg, som enten medbringes af deltageren selv, eller som stilles til rådighed af skydebanen.

Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Riffelinstruktøren vil instruere i indtagelse af en for deltageren stabil jagtrelevant skydestilling.

Hvis du er interesseret i at skyde med riffel, så send venligst en SMS til formanden på 22493915, så samler vi de interesserede sammen og får arrangeret forløbet. 

Deltagerafgift kr. 250

Forløbet vil foregå på Københavns skyttecenter, Selinevej 5.

Rekruttering af flere medlemmer

4.jpg

En forudsætning for at vi kan bestå som forening, er at vi kan tiltrække nye medlemmer

Jeg opfordrer jer derfor til at gøre reklame for vores forening overfor potentielle nye medlemmer, i de forskellige sammenhæng hvor I møder jeres jagtkammerater, der har interesse for flugtskydning eller blot ønsker at forbedre deres held på jagten.

Hvis det potentielle nye medlem allerede er medlem af en anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund, er medlemsprisen for også at være medlem af Kalvebod Jagtklub kr. 150.

Ved tilmelding send venligst en SMS til formanden på 22493915 om hvem du har indstillet som medlem.

Riffelskydning afholdt den 18. april 2023

5.jpg

Kalvebod Jagtklub gennemførte en ærerig og fornøjelig aften hos Hunters Game den 18. april 2023.

Vi mødte ind kl. 17:30 til registrering og klargøring inden skydningen, som blev påbegyndt kl. 18:00.

Vi havde booket 2 indendørs baner med plads til 6 skytter hver.

Der blev afgivet mange skud på alt fra Rådyr, krondyr, vildsvin, ulve der blev vist i forskellige situationer og træningen havde fokus på at undgå anskydninger – meget lærerigt.

Noget af det som også blev trænet meget og til tider voldte mekaniske problemer var repetering af mere end 2 skud – meget lærerigt. Luftkølingen blev brugt flittigt. Skydningen forløb over 1 time, og blev traditionen tro afsluttet med skud mod løbende elefant.

Alt i alt en fornøjelig og lærerig aften, som hvis der er interesse for det, kan gentages i efteråret.

Kontakt venligst formanden på mobil 22493915. Generel information om Hunters Game. https://huntersgame.dk/

Vi havde to tilmeldte hold til kvalifikationsskydning i kreds 7.

 Vi havde i år to tilmeldte hold til Kvalifikationsskydningen til Danmarks Jægerforbunds forbunds mesterskaber i flugtskydning – et super Veteranhold og et Veteranhold.

Vores Superveteranhold opnåede sølv i deres skydning i Køge-Herfølge Jagtforening – det skyldtes at det andet super Veteranhold skød bedre 😊 Vores garvede veteranhold skød på banen ved Lammefjordens Jagtforening – og som de fortalte, så havde det været en hyggelig dag.

For begge holds vedkommende fremkom der også bemærkninger om at træning nok kunne forbedre heldet noget  - det ser vi frem til at blive indfriet  til næste gang 😊

Nye regler fra april 2024 om jagt med blyfri ammunition

6.jpg

Som bekendt er vi på vej mod et totalt blyforbud i centraltændt riffelammunition, anvendt på jagt. De nye regler træder i kraft 1. april 2024, og indtil da vil der være tale om en overgangsperiode, hvor der gælder to regelsæt hvad angår krav til jagtriffelammunition: Bruger du blyholdig ammunition, gælder de gamle krav stadig frem til 31.3.2024.

Det indebærer bl.a. at kuglevægten har betydning.
Bruger du allerede blyfri ammunition, skal du overholde det nye regelsæt, hvor projektilets diameter har betydning. Fra 1. april 2024, når forbuddet træder i kraft, er der igen kun ét sæt regler – det nye.

Se link til Test af blyfri ammunition: Blyfri riffelammunition: Den store test

Flugtskydnings træning.

7.jpg

Billede fra en videooptagelse af en skydning med ShotKam

Foreningens fællestræning i foråret var desværre ikke velbesøgt, så vi vil forsøge med et lidt andet tilbud til vores medlemmer, nemlig at foreningen tilbyder individuel Instruktion.

Skydningen kan aftales individuelt, men helst på fredage, hvor du kan modtage instruktion eller vil forsøge dig med et ShotKam monteret på dit gevær, så stille vi med udstyr og instruktører.


Vi kan tilbyde forskellige typer instruktion rettet mod:  bedre skydeteknik, bedre stabilitet i dine resultater, specielle duer som driller eller hvis du har mod på at prøve konkurrence skydning. Dette er også et tilbud til dig som lige har fået jagttegn og skal bestå haglprøven. 

Du kan kontakte os direkte Formanden Jens Bitsch Larsen på mobil 20 49 39 15 eller Næstformand Jens Wulff på mobil 20 16 08 68.

Du betaler selv for duer og patroner. Træningen foregår på KFK, er du ikke medlem der, skal du købe et dagskort. 

IMG_0816-800x600.JPG

Medlemsformidling.

Som noget nyt har vi indført et afsnit på vores hjemmeside hvor medlemmer kan formidle Køb & Salg, Tilbud om jagt,  invitationer  til arrangementer udenfor foreningen, salg af hvalpe mv.

Hvis du har ting som du ønsker skal formidles til andre medlemmer send info og billeder til formand@kalvebod-jagtklub.dk.

Kommende aktiviteter

Medlemsstatus

Vi kan med glæde konstaterer at vi stadig har en stabil medlemsfremgang og velkommen til alle vore nye medlemmer

 

Kommende aktiviteter

Man kan holde sig orienteret om alle kommende aktiviteter i ovenstående eller se her i Foreningens kalender


Nyheder fra Kredsen


Nyheder fra forbundet

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/