Velkommen til 
Kalvebod Jagtklub

Jagt og fællesskab

Flugtskydning og fællesskab


 

Generalforsamling - 2020

Onsdag d. 16. september kl. 18.30 på KFK

 

Iflg. vores vedtægter, skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før  generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.        Valg af dirigent.

2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.       Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

4.       Indkomne forslag.

5.       Fastlæggelse af kontingent.

6.       Valg af formand eller kasserer.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.       Valg af 1-2 suppleanter.

9.       Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10.    Eventuelt.

Så kan vi skyde på KFK igen - sådan da . . . 

 

DSC06697.JPG

Coronaen har lagt en tyk dyne over vores aktiviteter, men nu ser det ud til at lette. Vi kan igen skyde på KFK, men det kræver at du tilmelder dig og så bliver du tilmeldt et hold. Tilmeldingen sker nederst på  siden:  https://claytarget.dk/corona-aabning/

På gensyn

Jens Bitsch Larsen
Formand

 

 

Kalvebod Jagtklub 

Medlemsformidling.

Som noget nyt har vi indført et afsnit på vores hjemmeside hvor medlemmer kan formidle Køb & Salg, Tilbud om jagt,  invitationer  til arrangementer udenfor foreningen, salg af hvalpe mv.

Hvis du har ting som du ønsker skal formidles til andre medlemmer send info og billeder til formand@kalvebod-jagtklub.dk


 

Kommende aktiviteter

Medlemsstatus

Vi kan med glæde konstaterer at vi stadig har en stabil medlemsfremgang og velkommen til alle vore nye medlemmer

Kommende aktiviteter

 

Man kan holde sig orienteret om alle kommende aktiviteter på

www.shooting.dk/aktiviteter


Nyheder fra Kredsen


Nyheder fra forbundet

Lokale arrangementer

04.08.2020
Bankospil, torsdag den 10. december 2020 Igen i år holder vi foreningens kæmpe store bankospil i Valhal. Som noget nyt, må du nu have to gæster med. Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes k…
15.02.2020
Indskydning af jagtriffel, med mulighed for hjælp af uddannet riffelinstruktør. Fra kl. 20 også mulighed for at afprøve dine færdigheder med skud til løbende gris, mod en mindre merpris som aftales p&…
11.12.2019
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne. Kursus i "Vildtsygdomme og Hygiejne" EU godkendt og er et krav til jægeren ved videresalg af vildt og kræves i dag af mange tyske Forstamter hvis man vil på drivjagt e…
15.01.2020
Info møde angående opstart på hundetræning, her vil der blive orienteret om de nye tiltag der vil være til træningen mandag og onsdag i sæsonen 2020, på mødet vil der også væ…
27.11.2019
Ordinær generalforsamling, dagsorden samt nærmere angående tilmelding til spisning kommer til januar i Jæger.

Lokale nyheder

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/