Velkommen til 
Kalvebod Jagtklub

Jagt og fællesskab

 

 

Mød op i store flokke til Jægerrådets Årsmøde

 

ænder.jpg

Årsmøde: København’s Jægerråd

Dato: Onsdag den 1. februar kl. 19:30.

Sted: Mosesvinget 3, 2400 København NV.

Kontaktperson: Ole Jervin

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
3. Valg af formand
4. orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen (kun i valg år)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

 

På årsmødet skal jfr. dagsordenen, delegerede indstilles til deltagelse i DJ’s repræsentantskabsmøde, det er der DJ’s kurs for de kommende år lægges, så mød op på årsmødet.

Kalvebod Jagtklub Juleskydning 4. december 2022,

blev afholdt på KFK.

 

ice_screenshot_20221224-130040.jpeg

 

Igen i år afholdt Kalvebod jagtklub den traditionsrige juleskydning, som altid var hyggelig, og hvor vi mødtes inden det rigtig gik løs med andre juleaktiviteter.

Juleskydningen blev afhold som en 40 duers Jagtskydning, (med 3 duble).

Der blev udvist god skydning, der også for nogles vedkommende udviste stort potentiale for forbedring og for andre var dagsformen ikke helt optimal.

Skydningen blev vundet af vores mangeårige medlem Robert Valentin med 35 duer i 42 skud, efterfulgt af Formanden med 32 duer i 43 skud og Tage Bruun med 26 duer i 46 skud.

Efter skydningen overgik arrangementet til uddeling af præmier for skydningen inden næste fase som bestod af en pakkeleg, hvortil hver deltager havde medbragt en gave og hvor en ”sekser" som giver adgang til at vælge en gave.

Da alle havde fået gaver og kaffen var drukket, bliv alle sendt afsted med et gensidigt ønske om en god jul og godt nytår.

 

Kalvebod Jagtklub
Jens Bitsch Larsen
Formand
Telefon +45 22493915 
E-mailadresse formand@kalvebodjagtklub.dk

__

IMG_0816-800x600.JPG

Medlemsformidling.

Som noget nyt har vi indført et afsnit på vores hjemmeside hvor medlemmer kan formidle Køb & Salg, Tilbud om jagt,  invitationer  til arrangementer udenfor foreningen, salg af hvalpe mv.

Hvis du har ting som du ønsker skal formidles til andre medlemmer send info og billeder til formand@kalvebod-jagtklub.dk.

Kommende aktiviteter

Medlemsstatus

Vi kan med glæde konstaterer at vi stadig har en stabil medlemsfremgang og velkommen til alle vore nye medlemmer

 

Kommende aktiviteter

Man kan holde sig orienteret om alle kommende aktiviteter i ovenstående eller se her i Foreningens kalender


Nyheder fra Kredsen


Nyheder fra forbundet

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/