Velkommen til 
Kalvebod Jagtklub

Jagt og fællesskab

 

 

Formanden skyder.jpg

Information om kommende aktiviteter for i Kalvebod jagtklub 2023

 

Hermed lidt nyt om:

 1. Klubmesterskaber og sommerfest

 2. Generalforsamling

 3. Juleskydning

 4. Tilbud om Obligatorisk riffelskydeforløb

 5. Rekruttering af flere medlemmer

 6. Siden sidst

  1. Riffelskydning i Hunters Game Skydebiograf

  2. Kvalifikationsskydning

  3. Afprøvning af blyfriammunition.

 

Klubmesterskaber og sommerfest 2023

Søndag den 20. august kl. 10:00-12:30, KFK - København Flugtskydnings Klub

Der er næsten tradition for det da vi igen til dette års klubmesterskab kunne starte med et fantastisk godt skydevejr, lunt, ingen vind og let overskyet. Efter en kort velkomst af formanden og registrering blev skytterne delt op i hold til den første del af skydningen som skulle afvikles over en serie jagtskydning. Skydningen blev afholdt på den gamle jagtbane over 40 duer og holdene blev fordelt på de enkelte standpladser og herefter startede skydningen.

Klubm. 2023.JPG

Den tidligere klubmester Søren Dam lagde hårdt ud med et par missere, men holdt fast for de øvrige duer, under den videre skydning blev det dog klart at flere skytter var i overtræning eller havde undervurderet hastigheden af duerne og der blev således skudt over eller bagved duerne. Der blev udvist god skydning i en hyggelig tone, selvom både de perfekte duer og missere blev hjerteligt kommenteret så skytten kunne træne sin evne til at fokuserer – alt i alt meget hyggeligt.

1112.jpg

Herefter påbegyndte den sidste del af skydningen, der blev afholdt som en serie 25 enkeltduers sporting. Skydningen blev påbegyndt og specielt Marianne Dam udviste god endog meget god skydning

vindere.jpg

Det samlede resultat blev at Søren Dam blev Klubmester 2023. Tillykke igen til Søren Dam 😊- Søren blev flankeret af Tage Bruun og Jens Wulff på hhv 2. og 3. pladsen

 

Sommerfest

Herefter kørte deltagerne videre til den sidste del af sommerarrangementet som blev afholdt på Marklodden 51, Måløv. Annette havde forberedt lækkerier og Tage havde skaffet gode bøffer og pølser til grillen.

Mens grillen blev startet op blev der uddelt præmier for skydningen og trukket lod blandt foreningens medlemmer, som deltog i sommerfesten om de mange meget gode gevinster.   Foreningen havde ydet tilskud til gaverne og det var lykkedes at skaffet gaver for over kr 5.000 . Der var meget stor tilfredse med gaverne som Gamefair i Nærum havde givet os meget fordelagtige tilbud på – tak til Gaimfair.

grill2.jpg

Vejret viste sig stadig fra sin meget sommerlige side så bordene blev stillet op i det fri og der blev dækket op.   Der var trængsel ved den store lækre buffet som Annette havde sørget for og bøffer og pølser lå klar på grillen

Formanden havde endnu en god nyhed til de fremmødte, idet Bestyrelsen havde besluttet at det var foreningen som bød på frokosten.

En stor tak til alle fremmødet, gæster og ikke mindst til Annette og Tage for en hyggelig afslutning på klubmesterskaberne og en alt i alt god dag.

 

Generalforsamling 2023 i Kalvebod Jagtklub

Foreningens Generalforsamling afholdes onsdag 13. september 2023, Tid: 18:30 - 19:00, KFK - København Flugtskydnings Klub.

Støt foreningen og mød op, mød bestyrelsen og få beretningen – vi sørger for en let forplejning

Dagsorden i følge vedtægternes §7 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

 3. Fremlæggelse af det gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag

 5. Fastlæggelse af kontingent.

 6. Valg af formand eller kasserer.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 8. Valg af 2 suppleanter.

 9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 10. Eventuelt.

 

Kalvebod Jagtklub Juleskydning 26. november 2023

2.jpg

Fuld koncentration under skydningen – her fra juleskydningen 2021

Igen i år afholder vi den traditionsrige juleskydning, som altid er hyggelig, hvor vi kan mødes inden det rigtig går løs med andre juleaktiviteter.

 Dato: søndag den 26. november, kl. 10:00-ca 13:00 på Københavns Flugtskydnings Klub, KFK

Juleskydningen afholds som en 40 duers Jagtskydning, (med 3 duble).

Efter skydningen overgår arrangementet til den næste fase, med kaffe, gløgg og æbleskiver.  Vi gennemfører også den traditionsrige pakkeleg.

Når alle havde fået gaver, kaffen var drukket, bliver alle sendt afsted med et ønske om en god jul og godt nytår.

Ingen tilmelding - mød op med patroner, kort til duer og en pakke til pakkelegen

Deltagelse i skydning sker på eget kort og patroner

Indskuddet på kr. 50 går til præmier for skydningen. Medbring også en pakke til pakkelegen.

 

Tilbud om obligatorisk riffelskydeforløb

3.jpg

Afprøvning af skydestilling, stående med anlæg, det Obligatoriske Riffelskydeforløb

Ønsker du eller et andet medlem af Kalvebod Jagtklub at kunne gå på jagt med riffel, kan foreningen tilbyde det obligatoriske riffelskydeforløb, der er en forudsætning for at kunne stille op til selve riffelprøven.

Deltagerne vil efter endt forløb inden for jagtrelevant riffelskydning opnå viden om egne færdigheder og begrænsninger og få kendskab til træningsmuligheder for dygtiggørelse.Riffelskydeforløbet skal aflægges med et våben og ammunition, der opfylder kravene til jagt på råvildt, (kuglediameter mindst 5,5 mm og anslagsenergi E100 mindst 800 J). Deltagerne skal medbringe egen riffel, samt nødvendig ammunition og våbentilladelse hertil. 

Der skal som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:

 • Stående skydestilling med anlæg.

 • Stående skydestilling uden anlæg.

 • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.

 • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.

 • Siddende på stol med anlæg.

Ved skydeforløbet, må der anvendes jagtrelevante anlæg, som enten medbringes af deltageren selv, eller som stilles til rådighed af skydebanen.

Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Riffelinstruktøren vil instruere i indtagelse af en for deltageren stabil jagtrelevant skydestilling.

Hvis du er interesseret i at skyde med riffel, så send venligst en SMS til formanden på 22493915, så samler vi de interesserede sammen og får arrangeret forløbet. 

Deltagerafgift kr. 250

Forløbet vil foregå på Københavns skyttecenter, Selinevej 5.

 

Rekruttering af flere medlemmer

4.jpg

En forudsætning for at vi kan bestå som forening, er at vi kan tiltrække nye medlemmer

Jeg opfordrer jer derfor til at gøre reklame for vores forening overfor potentielle nye medlemmer, i de forskellige sammenhæng hvor I møder jeres jagtkammerater, der har interesse for flugtskydning eller blot ønsker at forbedre deres held på jagten.

Hvis det potentielle nye medlem allerede er medlem af en anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund, er medlemsprisen for også at være medlem af Kalvebod Jagtklub kr. 150.

Ved tilmelding send venligst en SMS til formanden på 22493915 om hvem du har indstillet som medlem.

 

Siden sidst

Riffelskydning afholdt den 18. april 2023

5.jpg

Kalvebod Jagtklub gennemførte en ærerig og fornøjelig aften hos Hunters Game den 18. april 2023.

Vi mødte ind kl. 17:30 til registrering og klargøring inden skydningen, som blev påbegyndt kl. 18:00.

Vi havde booket 2 indendørs baner med plads til 6 skytter hver.

Der blev afgivet mange skud på alt fra Rådyr, krondyr, vildsvin, ulve der blev vist i forskellige situationer og træningen havde fokus på at undgå anskydninger – meget lærerigt.

Noget af det som også blev trænet meget og til tider voldte mekaniske problemer var repetering af mere end 2 skud – meget lærerigt. Luftkølingen blev brugt flittigt. Skydningen forløb over 1 time, og blev traditionen tro afsluttet med skud mod løbende elefant.

Alt i alt en fornøjelig og lærerig aften, som hvis der er interesse for det, kan gentages i efteråret.

Kontakt venligst formanden på mobil 22493915. Generel information om Hunters Game. https://huntersgame.dk/

 

Vi havde to tilmeldte hold til kvalifikationsskydning i kreds 7.

 Vi havde i år to tilmeldte hold til Kvalifikationsskydningen til Danmarks Jægerforbunds forbunds mesterskaber i flugtskydning – et super Veteranhold og et Veteranhold.

Vores Superveteranhold opnåede sølv i deres skydning i Køge-Herfølge Jagtforening – det skyldtes at det andet super Veteranhold skød bedre 😊 Vores garvede veteranhold skød på banen ved Lammefjordens Jagtforening – og som de fortalte, så havde det været en hyggelig dag.

For begge holds vedkommende fremkom der også bemærkninger om at træning nok kunne forbedre heldet noget  - det ser vi frem til at blive indfriet  til næste gang 😊

 

Nye regler fra april 2024 om jagt med blyfriammunition

6.jpg

Som bekendt er vi på vej mod et totalt blyforbud i centraltændt riffelammunition, anvendt på jagt. De nye regler træder i kraft 1. april 2024, og indtil da vil der være tale om en overgangsperiode, hvor der gælder to regelsæt hvad angår krav til jagtriffelammunition: Bruger du blyholdig ammunition, gælder de gamle krav stadig frem til 31.3.2024.

Det indebærer bl.a. at kuglevægten har betydning.
Bruger du allerede blyfri ammunition, skal du overholde det nye regelsæt, hvor projektilets diameter har betydning. Fra 1. april 2024, når forbuddet træder i kraft, er der igen kun ét sæt regler – det nye.

Se link til Test af blyfri ammunition: Blyfri riffelammunition: Den store test.

 

Flugtskydnings træning.

Bagduer dubblet 1.png

Billede fra en videooptagelse af en skydning med ShotKam

Foreningens fællestræning i foråret var desværre ikke velbesøgt, så vi vil forsøge med et lidt andet tilbud til vores medlemmer, nemlig at foreningen tilbyder individuel Instruktion.

Skydningen kan aftales individuelt, men helst på fredage, hvor du kan modtage instruktion eller vil forsøge dig med et ShotKam monteret på dit gevær, så stille vi med udstyr og instruktører.


Vi kan tilbyde forskellige typer instruktion rettet mod:  bedre skydeteknik, bedre stabilitet i dine resultater, specielle duer som driller eller hvis du har mod på at prøve konkurrence skydning. Dette er også et tilbud til dig som lige har fået jagttegn og skal bestå haglprøven. 

Du kan kontakte os direkte Formanden Jens Bitsch Larsen på mobil 20 49 39 15 eller Næstformand Jens Wulff på mobil 20 16 08 68.

Du betaler selv for duer og patroner. Træningen foregår på KFK, er du ikke medlem der, skal du købe et dagskort. 

__

IMG_0816-800x600.JPG

Medlemsformidling.

Som noget nyt har vi indført et afsnit på vores hjemmeside hvor medlemmer kan formidle Køb & Salg, Tilbud om jagt,  invitationer  til arrangementer udenfor foreningen, salg af hvalpe mv.

Hvis du har ting som du ønsker skal formidles til andre medlemmer send info og billeder til formand@kalvebod-jagtklub.dk.

Kommende aktiviteter

Medlemsstatus

Vi kan med glæde konstaterer at vi stadig har en stabil medlemsfremgang og velkommen til alle vore nye medlemmer

 

Kommende aktiviteter

Man kan holde sig orienteret om alle kommende aktiviteter i ovenstående eller se her i Foreningens kalender


Nyheder fra Kredsen


Nyheder fra forbundet

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/