Velkommen til 
Kalvebod Jagtklub

Jagt og fællesskab

 

 

Formanden skyder.jpg

Information om kommende aktiviteter for foråret- sommer i Kalvebod jagtklub 2023

 

Kære medlem,

Jeg fremsender hermed vores information om kommende aktiviteter forår  - sommer 2023.

Nyhedsbrevet omhandler.

1.       Afprøvning af blyfriammunition.

2.       Fællestræning.

3.       Træning om lørdage til kvalifikationsskydning

4.       Riffelskydning i Hunters Game Skydebiograf

5.       Klubmesterskaber og sommerfest

6.       Kampagne for nye medlemmer.

7.       100m, 200m eller 300m riffelskydning

 

Afprøvning af blyfriammunition

Danmarks Jægerforbund vil gerne inspirere danske jægere til at skifte over til blyfri riffelammunition allerede i denne sæson. Men hvordan kommer du i gang med at finde rundt i et helt nyt marked?

Som bekendt er vi på vej mod et totalt blyforbud i centraltændt riffelammunition, anvendt på jagt. De nye regler træder i kraft 1. april 2024, og indtil da vil der være tale om en overgangsperiode, hvor der gælder to regelsæt hvad angår krav til jagtriffelammunition: Bruger du blyholdig ammunition, gælder de gamle krav stadig frem til 31.3.2024. Det indebærer bl.a. at kuglevægten har betydning. Bruger du allerede blyfri ammunition, skal du overholde det nye regelsæt, hvor projektilets diameter har betydning. Fra 1. april 2024, når forbuddet træder i kraft, er der igen kun ét sæt regler – det nye.

 

Arrangementer på Hanebjerg skyttecenter

Har du endnu ikke fundet dit foretrukne blyfrie produkt til din riffel, har du nu gode muligheder for at teste dig frem til noget, der imødekommer dine krav og forventninger.

Den 8. april vil Danmarks Jægerforbund i kreds 7 nemlig være vært ved et arrangement på Hanebjerg skyttecenter kl 09:00-14:00, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød hvor du mod en mindre egenbetaling har mulighed for at komme og teste de fleste producenter og importører af blyfri riffelammunition i Danmark.
Link til Kort: Blyfri skydearrangement på Hanebjerg Skyttecenter

 

Fællestræning.

Foreningen afholder fælles træningsdage for alle medlemmer af Kalvebod Jagtklub.
Målet med vores fælles Flugtskydnings træning er at vi alle bliver lidt bedre til skydning.

Fællestræningen vil blive afholdt på KFK mellem kl. 15:00 -18:00,på følgende fredage:
 14. april 21. april, 28. april 12. maj, 19. maj og 26. maj.

Skydningen på fredage, da vi gerne vil forberede skydningerne, bedes du venligt sende en SMS til Formanden på mobil 22 49 39 15 om du ønsker du instruktion eller vil forsøge dig med et ShotKam monteret på dit gevær, så vi kan stille med udstyr og instruktører.
Vi kan tilbyde forskellige typer instruktion rettet mod:  bedre skydeteknik, bedre stabilitet i dine resultater, specielle duer som driller eller hvis du har mod på at prøve konkurrence skydning.
Dette er også et tilbud til dig som lige har fået jagttegn og skal bestå haglprøven.  Du er meget velkommen til også direkte at kontakte Formanden på mobil 20 49 39 15 eller Jens Wulff på mobil 20 16 08 68., hvis der er noget du vil have uddybet.

Du betaler selv for duer og patroner. Træningen foregår på KFK, er du ikke medlem der, skal du købe et dagskort. 

Bagduer dubblet 1.png

Træning om lørdage til kvalifikationsskydning i kreds 7.

Vi afholder fællestræning for alle der vil stille op til kvalifikationsskydningen i Kreds 7 til Forbundsmesterskaberne i jagtskydning.

Træningsskydningen vil blive afholdt på KFK fra kl 10:00-12:00 på følgende lørdage: 15. april, 22. april, 29.april, 6. maj, 13. maj, 20. maj.

Dato for afholdelse af kvalifikationsskydningerne er søndag den 21. maj 09:00-ca. 15:00 i Køge-Herfølge jagtforening.

 

Riffelskydning 18. april 2023

Kalvebod Jagtklub tilbyder igen sine medlemmer mulighed for både at skærpe din riffelskydning mod bevægelige mål og mulighed for en lærerig og fornøjelig aften hos Hunters Game den 18. april 2023 kl. 17:30 – 19:30.

Vi møder ind kl. 17:30 til registrering og klargøring inden skydningen, som påbegyndes kl. 18:00.

Der er begrænsede pladser og vi vil meget gerne have en hurtig tilmelding til arrangementet – helst inden 1. april, da vi så vil kunne booke yderligere baner.

Vi har booket den indendørs bane hvor der er indrettet med 6 individuelle båse, hvor der skydes med skarpt med egne våben mod et 9 meter bredt filmlærred på 25 meters afstand.

Ved hver session afgiver skytterne på skift 3 skud.

Når der afgives et skud, fryser filmen et kort øjeblik viser dit skuds placering på lærredet. Derefter fortsætter filmen, så du kan skyde igen.

Skydningen forløber over 1 time. Der forefindes luftkøling.

Der er et udvalgt af flere forskellige film, som sikrer at din træning bliver relevant og realistisk. Instruktøren vil kunne hjælpe dig med gode råd og vejledning så du får optimeret din skydning.

 

Følgende skal medbringes.

·       Egen ammunition, forvent at afgive 50-70 skud.

·       Jagttegn og våbentilladelse til medbragt våben.

·       Billedlegitimation.

·       Høreværn.

·       Sikkerhedsbriller.
 

Adresse: Hunters Game, Roholmsvej 4, 2620 Albertslund.

Yderligere information:   Generel info om Hunters Game. https://huntersgame.dk/

Kalvebod Jagtklub yder et tilskud til medlemmer, så medlemsprisen for at deltage er kr. 200.

Betaling til formanden på MobilePay 22493915 med angivelse af ”Riffel” og navn(e) på deltager(e)

 

Klubmesterskaber og sommerfest 2023

Søndag den 20. august kl. 10:00-12:30 afholder foreningen klubmesterskaber på KFK.

Mesterskabet gennemføres som en jagtskydning over en 40-duers serie med 3 dubléer.

Klubmesterskaberne afsluttes med en 25-duers sporting-serie, hvor der skydes til enkelt-duer. 

 

Gæster er velkomne til at overvære klubmesterskabet.

Der skydes med egen ammunition og duer. For skytter der ikke er medlem af KFK, skal der indløses dagkort.

 

Sommerfest

Tage Sommerskydning 2018.JPGSommerfesten starter søndag den 21. august kl. 13:00-16:00 og afholdes på følgende adresse:

Marklodden 51, 2760 Måløv.

Når Klubmesterskabet er afsluttet køres til sommerfest hos grillmester Tage hvor præmier fra klubmesterskabet vil blive uddelt.Transport fra KFK til Marklodden kan tilbydes.

Af hensyn til planlægningen bedes du venligst tilkendegive om dig og dine gæster deltager i sommerfesten, og om du også ønsker at deltage i klubmesterskaberne.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding påkrævet.  Pris for deltagelse i skydning kr. 50
MobilePay kan ske til 22493915

Tilmelding: formand@kalvebodjagtklub.dk  eller kasserer@kalvebodjagtklub.dk

 

Kampagne for nye medlemmer

Vi ønsker at kunne tiltrække nye medlemmer der har interesse for flugtskydning eller blot ønsker at indgå i en hyggelig jagtforening.

Foreningen giver kr 150 for et nyt medlem som du måtte skaffe foreningen.  Det betyder at du vil være ”kontingentfri” i forhold til Kalvebod Jagtklub da de kr. 150 er medlemsprisen for at være medlem af Kalvebod Jagtklub,  udover grundprisen til Danmarks Jægerforbund.
Se de aktuelle medlemspriser for DJ medlemskab på : Kontingent :: Shooting.dk.

Ved tilmelding send venligst en SMS til formanden på 22493915 om hvem du har indstillet som medlem.

 

100m, 200m eller 300m riffelskydning

Foreningen råder over riffelinstruktører, så hvis du vil have pudset din skydning af eller blot ønsker at skyde mere riffel vil vi gerne arrangere dette, hvis der er interesse herfor.

Hvis du er interesseret i at skyde med riffel, så send venligst en SMS til formanden på 22493915, så samler vi de interesserede sammen og får arrangeret skydninger.  Skydningerne forventes at foregå på Københavns skyttecenter.

Det var alt for nu, men hold øje med hjemmesiden www.shooting.dk

 

Med venlig hilsen

Kalvebod Jagtklub
Jens Bitsch Larsen
Formand
Telefon +45 22493915 
E-mailadresse formand@kalvebodjagtklub.dk
 

 

 

Kære Medlem af Kalvebod Jagtklub

riffel3.jpg

I samarbejde med Danmarks jægerforbund inviteres til blyfri arrangement, med fokus på blyfri riffelammunition.

I forbindelse med arrangementet har medlemmerne mulighed for at afprøve, og teste en række blyfrie produkter, der findes på det danske marked.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne

Blyfri skydearrangement foregår på Hanebjerg Skyttecenter: Den 08. april 2023 fra kl. 09:00 - 14:00

Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød

Vel mødt 😊

 

JCP Ammunition og 3 andre er repræsenteret

JCP Ammunition har deres T-Wolf og T-Sniper med i alle gængse kalibrer.

 

Nedenstående er leverandører, som er repræsenteret

·      Riffelpatroner Lolland- Falster v/Finn Hovgaard

·      JCP Ammunition v/Johannes Jensen

·      Sonic Ballistic v/Jørgen Nielsen (Nielsen Gun Parts)

·      Nordic Target v/ Troels Seidenfaden

 

Praktiske oplysninger

Tid: lørdag den 08. april 2023 fra kl. 09:00 - 14:00, dog med mulighed for at forlænge skydetiden, hvis det bliver nødvendigt.

Der må ikke skydes med større kaliber end 11,63 mm.

https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/jagtriffel/blyfri-skydearrangementer/kreds-7-hanebjerg-skyttecenter/

 

Kalvebod Jagtklub Juleskydning 4. december 2022,

blev afholdt på KFK.

 

ice_screenshot_20221224-130040.jpeg

 

Igen i år afholdt Kalvebod jagtklub den traditionsrige juleskydning, som altid var hyggelig, og hvor vi mødtes inden det rigtig gik løs med andre juleaktiviteter.

Juleskydningen blev afhold som en 40 duers Jagtskydning, (med 3 duble).

Der blev udvist god skydning, der også for nogles vedkommende udviste stort potentiale for forbedring og for andre var dagsformen ikke helt optimal.

Skydningen blev vundet af vores mangeårige medlem Robert Valentin med 35 duer i 42 skud, efterfulgt af Formanden med 32 duer i 43 skud og Tage Bruun med 26 duer i 46 skud.

Efter skydningen overgik arrangementet til uddeling af præmier for skydningen inden næste fase som bestod af en pakkeleg, hvortil hver deltager havde medbragt en gave og hvor en ”sekser" som giver adgang til at vælge en gave.

Da alle havde fået gaver og kaffen var drukket, bliv alle sendt afsted med et gensidigt ønske om en god jul og godt nytår.

 

Kalvebod Jagtklub
Jens Bitsch Larsen
Formand
Telefon +45 22493915 
E-mailadresse formand@kalvebodjagtklub.dk

__

IMG_0816-800x600.JPG

Medlemsformidling.

Som noget nyt har vi indført et afsnit på vores hjemmeside hvor medlemmer kan formidle Køb & Salg, Tilbud om jagt,  invitationer  til arrangementer udenfor foreningen, salg af hvalpe mv.

Hvis du har ting som du ønsker skal formidles til andre medlemmer send info og billeder til formand@kalvebod-jagtklub.dk.

Kommende aktiviteter

Medlemsstatus

Vi kan med glæde konstaterer at vi stadig har en stabil medlemsfremgang og velkommen til alle vore nye medlemmer

 

Kommende aktiviteter

Man kan holde sig orienteret om alle kommende aktiviteter i ovenstående eller se her i Foreningens kalender


Nyheder fra Kredsen


Nyheder fra forbundet

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/