Privatlivspolitik

 

image.png

 

Vi passer godt på dine Data.

Vi gør vores yderste for at passe på dine persondata som fastlagt i Persondataforordningen.

Persondataforordningen sikre en række rettigheder i forhold til de personlige data som er registreret.

Dette omfatter blandt andet:

 • Mulighed for at få et komplet overblik over de registrerede data
 • Mulighed for berigtigelse/rettelse  af de registrerede data
 • Mulighed for at data bliver slettet.

Kalvebod Jagtklub (KJK) er dataansvarlig i forhold til medlemsdata. Danmarks Jægerforbund (DJ) er databehandler på vegne af Kalvebod Jagtklub, med hvem der er tegnet en databehandleraftale.

Aftalens baggrund

Baggrunden for aftalen er, at databehandleren (DJ) behandler personoplysninger for den dataansvarlige (KJK). Aftalen mellem den data ansvarlige og  databehandleren fastlægger de forpligtelser, der relaterer sig til behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger.

 Den dataansvarlige har i forhold til de registrerede personer ansvaret for at overholde lovgivningen, men kan rejse krav mod databehandleren, såfremt der sker et lovbrud. Den dataansvarlige har ansvaret for, at henvendelser fra de registrerede personer angående deres rettigheder håndteres.

Behandling efter instruks

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Instruksen er indeholdt i denne aftale.

Hermed accepterer databehandleren i enhver henseende at behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og kun med de formål og på en sådan måde, som fremgår af denne databehandleraftale.

Parternes samarbejde er i øvrigt reguleret af en særskilt aftale om system, ydelser, betaling m.v.


 

Du kan kan altid logge ind på Min Side  og se hvad Danmarks Jægerforbund har registreret om dig.

På Min Side kan du se.

 • Personlige oplysninger og kontaktoplysninger.
 • Hvilke jagtforeninger du er tilmeldt
 • Hvilke kompetancegivende kurser du har deltaget i
 • Hvilke samtykker du har afgivet.

Du kan rette dine personlige og kontaktoplysninger via Min Side.


Formålene med behandlingen

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Kalvebod Jagtklub (den dataansvarliges) medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

 • Som led i den dataansvarliges medlemsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Levering af ydelser medlemmet har bestilt.
 • Administration af medlemmets relation til den dataansvarlige.
 • […]

Kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 • Medlemmer
 • Tillidsfolk
 • Potentielle medlemmer
 • […]

Genstanden for behandlingen og typen af oplysninger

Databehandleren behandler både almindelige oplysninger og de typer af oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger m.v.), og skal behandle alle personoplysninger strengt fortroligt. Databehandleren har alene ret til at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål.

Databehandleren skal behandle følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Medlemskategori
 • […]

 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • […]

Oplysninger om tillidsfolk:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Medlemskategori
 • […]

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/