Kontingent for Kalvebod Jagt Klub 2019-2020

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 18. septermber 2019

   

Ordinært medlemsskab          
Danmarks Jægerforbund kr. 776,-    Kalvebod Jagt Klub    kr. 150,-    I alt    kr. 936,-
           
Ekstraordinæt medlemsskab          
Danmarks Jægerforbund kr. 53,- Kalvebod Jagt Klub kr. 150,- I alt kr. 203,-
           
Seniorer født 1948 eller tidl.          
Danmarks Jægerforbund kr. 469,- Kalvebod Jagt Klub kr. 150,- I alt kr. 579,-
           
Husstandsmedlem          
Danmarks Jægerforbund kr. 389,- Kalvebod Jagt Klub kr. 150,- I alt kr. 539,-
           
Ungdom 16-25 år          
Danmarks Jægerforbund kr. 389,- Kalvebod Jagt Klub kr. 130,- I alt kr. 519,-
           
Junior 0-15 år          
Danmarks Jægerforbund kr. 105,- Kalvebod Jagt Klub kr. 25,- I alt kr. 130,-
           
Kursister          
Danmarks Jægerforbund kr. 0,- Kalvebod Jagt Klub kr. 0,- I alt kr. 0,-
           
Støttemedlemmer uden jagttegn          
Danmarks Jægerforbund kr. 106,- Kalvebod Jagt Klub kr. 150,- I alt kr. 256,-

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/