copyright shooting.dk

Riffelprøver i kreds 7

Ønsker du at gå til riffelprøve i en anden region, henvises til bladet Jæger, Danmarks Jægerforbund eller Skov- og Naturstyrelsen.

Se dato og sted for riffelprøver på

Danmarks Jægerforbunds hjemmeside

 bukkeskive.jpg

  

Indskydning og træning

Åbningstider for hjortebanen og indskydningsbanen:

Storkøbenhavns Jagtforenings riffelbane

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/