Kalvebod Jagtklub

Kalvebod Jagtklub

Kalvebod Jagtklub er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund,
hvor vi er samlet om vores interesse for flugtskydning.

Vores interesse for flugtskydning har sit udgangspunkt i Københavns
Flugtskydnings Klub hvor vi kan mødes for enten at dygtiggøre os jagten,
eller for at træne til de mange konkurrencer eller turneringer, som vi kan
deltage i.
Hvis du derfor har interesse i flugtskydning, hvad enten du vil dygtiggøre
dig indenfor haglskydning eller har mod på at deltage i konkurrence
skydning, så er Kalvebod Jagtklub en god forening for dig.

Som medlem af Danmarks Jægerforbund kan vi også drage nytte af de mange kursustilbud der afholdes lokalt i den kreds vi tilhøre eller afholdes på kursus centeret ved Kalø.

Udover en stor fokus på Haglskydning kan vi også tilbyde træningsfaciliteter for riffelskydning.

Kalvebod Jagtklub har mulighed for at tilbyde jagtinteresserede mulighed for at tage jagttegn, enten gennem vores egne hold eller gennem andre dygtige Jagttegnsundervisere, hvor jagtindsigt og høj jagtfaglighed sættes meget højt.

Vi er en aktiv forening i forhold til både det vigtige kredsarbejde, gennem jægerrådet for Storkøbenhavn og på det Jagtpolitiske i regi af Danmarks Jægerforbund.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/